8.1.06

Qui escriu aixó? / Quién escribe esto?

Benvinguts / Bienvenidos

Benvolguts amics, sóc Boris Mir, professor de secundària a l'IES Arraona de Sabadell i formador de l'ICE de la UAB. He obert un espai de treball relacionat amb la pedagogia. M'hauria agradat escriure "un espai de reflexió", però em sembla massa pedant. Especialment, està dedicat a l'educació secundària i a la formació del professorat, que són les dues meves principals ocupacions professionals. Per poder anar una mica més enllà, trobareu també fragments de textos pedagògics i referències interessants de la xarxa. Confio que així, la pagina justificarà la vostra visita i el vostre interès. Sigueu tots molt benvinguts. Boris Mir


Estimados amigos soy Boris Mir, profesor de enseñanza secundaria en el IES Arraona, de Sabadell (Barcelona) y formador del Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. He abierto un espacio de trabajo relacionado con la pedagogía. Hubiera preferido ecribir "un espacio de reflexión" pero me parece demasiado pendate. Especialmente, está dedicado a la enseñanza secundaria y a la formación del profesorado, que son mis dos principales ocupaciones profesionales. Para poder ir un poco más allá, encontrareis también fragmentos de textos pedagógicos y de referencias interesantes en la red. Confio que así, la página justificará vuestra visita y vuestro interés. Sed todos bienvenidos, Boris Mir


Pàgines personals de treball / Páginas personales de trabajo

Pàgina web de l'IES Arraona (Sabadell) / Página web del IES Arraona de Sabadell (Barcelona) IES ARRAONA Pàgina web personal / página web personal Web personal Pàgina web del Grup de música de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Autònoma de Barcelona / Página web del Grupo de música del Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Música ICE UAB

No hay comentarios: