13.1.06

Formació del professorat interí. I això, de què va?


Segons consta en el DOGC núm. 445 - 25/08/2005, això va de...

Durant el primer curs en què hagin estat nomenats professorat interí o substitut per a tot un curs escolar en un mateix centre docent, els mestres i professors/es seguiran un curs d'iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents. Aquest curs constarà d'una fase presencial i d'una fase de tutoria, a càrrec d'un professor/a experimentat que els guiarà durant el primer curs com a docents.

"Aquest apartat no és aplicable al personal docent que, en accedir al seu primer nomenament com a interí o substitut per a tot un curs escolar, tingui una experiència docent prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars.

"3.5 Els tutors/es seran professors/es experimentats, de vàlua reconeguda en el seu nivell o en la seva especialitat, i realitzaran les funcions següents:

"a) Guiar els mestres o professors/es interins i substituts durant el primer curs com a ensenyants facilitant-los la pràctica docent.

"b) Assessorar els ensenyants novells en les funcions de planificació i programació de les tasques docents i tutorials.

"c) Ajudar els professors/es i mestres interins i substituts en les activitats pròpies de la pràctica docent.

"d) Oferir ajut pràctic per a l'avaluació de l'alumnat als interins/es i substituts/es.

"e) Facilitar suport i estratègies al professor/a o mestre/a interí i substitut per poder desenvolupar la seva tasca professional amb plena satisfacció.

- - - -

El sotasignant no sap qui li ha reconegut la vàlua, però s'ha quedat esmaperdut, bocaterrosa i estabornit... en llegir la data del DOGC i mirar la data d'inici de la formació.

Departament dixit "Començem bé".

No hay comentarios: