7.2.06

Programa de formación de profesores interinos

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, propone el siguiente programa de formación para los profesores que acaban de "empezar a dar clase". Es decir para licenciados que han obtenido el CAP y que llegan, normalmente, a las aulas de secundaria y primaria a través de una substitución del profesor titular o de una vacante que se cubre con un interino.
Ofrecemos el programa en catalán, pues nos parece de fácil lectura...


El programa que propone el Departament d'Educació


El Decret 172/2005, de 23 d’agost, que regula la borsa d’interins, preveu que durant el curs 2005 – 2006 els professors i professores interins que tinguin per primera vegada contracte d’un curs escolar de durada en un mateix centre públic “seguiran un curs d’iniciació a la tasca docent en centres públics per desenvolupar correctament les funcions docents”, excepte en el cas que “tingui una experiència docent prèvia de dotze mesos o més en els darrers tres cursos escolars”.

L’objectiu d’aquesta formació és ajudar els mestres i professors i professores interins a fer millor la seva feina com a ensenyants: planificar i programar millor les classes i l’avaluació, gestionar amb eficàcia el grup classe i atendre la diversitat d’alumnes, donar a conèixer recursos i materials TIC, ajudar a portar a terme les tasques de tutoria, fer veure la importància del treball en equip i donar recursos emocionals per afrontar la dinàmica de la vida professional docent.

Per això, el Departament d’Educació, conjuntament amb els Instituts de Ciències de l’Educació de les universitats catalanes, ha preparat un programa de formació específic que s’inicia aquest curs. Es tracta d’activitats de 30 hores, de les quals 20 seran en sessions presencials i 10 per a l’elaboració d’un treball personal relacionat amb la tasca docent.

Objectius

 • Facilitar estratègies per a la gestió de l’aula i l’atenció a la diversitat.
 • Promoure bones pràctiques mitjançant l’intercanvi d’experiències amb professors/es és experimentats.
 • Donar pautes per l’elaboració del seguiment i la tutoria dels alumnes.
 • Aprofundir en els models d’organització i funcionament d’un centre educatiu.
 • Promoure el treball en equip i la participació en la vida del centre.
 • Ajudar a l’autoestima i al creixement personal.
 • Potenciar la reflexió personal i professional del professor/a interí respecte a la tasca docent.
 • Ajudar a construir la identitat del professor/a.

Continguts

 • Preparació i programació de les classes.
 • Estratègia per a la gestió de l’aula.
 • Atenció a la diversitat i a la interculturalitat.
 • Materials curriculars
 • Treball amb TIC
 • Avaluació d’alumnes
 • Tutoria.
 • Treball en equip.
 • Vida als centres
 • Educació emocional i desenvolupament professional.

Realització dels cursos

Aquests cursos es duran a terme entre els mesos de febrer i maig de 2006.

- - - - -

Este programa, naturalmente, es demasiado extenso. Está hecho por alguien que trabaja en una silla y no en un aula. Alguien que piensa que se puede ofrecer una formación seria en 20 horas presenciales y 10 horas no presenciales que aborde todos estos aspectos, es alguien que no tiene un sentido muy ajustado de la realidad. Esto, por lo menos!


ICE UAB formación Programa Formación profesores interinos

No hay comentarios: